top of page

תחנה

קולנוע ניסיוני, 9 דקות

רגליה של האישה נושאות אותה ממיטתה, ממשפחתה, מביתה, אל הלא נודע. הבוקר ליבה רוטט. עוז רוחה ונפשה

מבקשים את מקומם. להשמיע את קולה, את רצונה. הבוקר תארוז האישה מזוודה ותצא לבדה מביתה אל מפתן התחנה,     

שם תפגוש ברחשי ליבה, תעמוד לצידם איתנה ותנסה להביא מזור לנפשה. הבוקר עתידה האישה להתחייב לבריחתה? 

בימוי ותסריט: חוה לוי רוזלסקי, צילום: שי גולדמן, עריכה: ירדן קום. 

פסטיבל-נשים1.jpg2_.png
bottom of page