top of page

בין שתי גבעות

עלילתי, 14 דקות

קומדיה שחורה על סיפור אהבה אסורה בין בני לאומים יריבים. פאדי ושלהבת נפגשים בעת עימות שכנים אלים.       

מבטיהם נפגשים לראשונה כשהוא תופס את האבן אשר זרקה עליו ובאותו רגע הם נפגעים מחיצי קופידון.

עם רדת החשיכה, הם יוצאים מבתיהם ונפגשים במקום קסום באמצע הדרך.

 

תסריט ובימוי: מתן גורדון, צילום: עומר וייס, עריכה: ירדן קום.

bottom of page