top of page

מאחורי השמש, ליד הים

סרט מחול, 15 דקות

בתנועה ובאמצעים פלסטיים נשזרים בנוף העירוני זכרונות של נשים אשר היגרו לבת ים. המפגש של הנשים עם העיר מצייר דיוקן מורכב, לעיתים כואב ולעיתים פואטי עם המרחב והגוף המקומי

בימוי וכוריאוגרפיה: דניאל שופרא. הפקה: סיגל דהן. צילום: דניאל פייקס. עריכה: ירדן קום

פרפורמריות: גל לוינסון, עמית טינה, יובל פינקלשטיין, שני תמרי מתן

JFF2021_Laurels_Official_Selection.png
bottom of page